REVA TARIM KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Vatan Sanayi Kavaf Sokak No: 47 - 49 Karatay/Konya
E-Mail : info@rtmtarim.com.tr
Tel :  444 32 19